Δομοέρευνα – Γ. Καπογιάννης

Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου
Σκυροδέματος – Εδαφο/Βραχομηχανικής – Ασφαλτικών & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Μελέτες – Έρευνες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργαστηριακές Δοκιμές

Τα Εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ – Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, έχοντας στο ιστορικό τους τον ποιοτικό έλεγχο πλήθους Τεχνικών Έργων, αναλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο εργαστηριακών δοκιμών.

Έλεγχος Σκυροδέματος.

Έλεγχος Ασφαλτικών.

Έλεγχος Εδάφους.

Έλεγχος Αδρανών.

Έλεγχος Κατασκευών

Η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού εγγυάται τη ποιότητα και τη πληρότητα των έργων που αναλαμβάνει.

Τα αναγνωρισμένα εργαστήρια είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών.

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος σε Υφιστάμενες Κατασκευές.

Έλεγχος μετά από Φωτιά.

Έλεγχος Λιθοδομής.

Ανίχνευση Οπλισμού

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας εντοπίζουμε την διάμετρο, καθώς και την επικάλυψη των ράβδων Σιδηροπλισμού, στο επιτρεπτό βάθος.

Γεωτεχνικές Μελέτες

Τα εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ-Γ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, εδώ και 38+ χρόνια,  διεκπεραιώνουν πλήθος γεωτεχνικών ερευνών σε όλη την Ελλάδα με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα Εργαστήρια «ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ – Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ» ιδρύθηκαν το έτος 1979 με σκοπό την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των Τεχνικών Έργων. Τα Εργαστήρια είναι πιστοποιημένα απο το Ε.Σ.Υ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO EN 17025 καθώς και αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Κ.Ε.Δ.Ε.)

0+
ΕΡΓΑ
0+
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;    Επικοινωνήστε μαζί μας