Τα Εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ  Γ. Καπογιάννης ιδρύθηκαν το έτος 1979 με σκοπό την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας  των Τεχνικών Έργων.
Τα Εργαστήρια είναι πιστοποιημένα απο το Ε.Σ.Υ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 καθώς και αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Η πολυετής πείρα του επιστημονικού προσωπικού τα καθιστούν ένα από τα κορυφαία της Ελληνικής αγοράς.

Λειτουργούν ως πιστοποιημένα Εργαστήρια στους τομείς:

  • Γεωτεχνικής Μηχανικής
  • Σκυροδέματος
  • Eδαφομηχανικής
  • Βραχομηχανικής
  • Ασφαλτικών
  • Τσιμέντου
  • Αδρανών Υλικών
  • Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες (ΠΤΥΧΙΟ Ά &΄Β ΤΑΞΗΣ)

Η λεπτομερής αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται από έμπειρους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτουν όλους τους τομείς  δραστηριοτήτων.
Το  προσωπικό μας παρέχει συμβουλές και επιστημονική υποστήριξη κάθε στιγμή, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση σας.

Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν επιτυχείς συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γεν. Δ/ντης: Καπογιάννης Γεώργιος Διπλ.Πολ.Μηχ / Μέλος σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής (1979).