Εργαστηριακές Δοκιμές

Τα Εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ – Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, έχοντας στο ιστορικό τους τον ποιοτικό έλεγχο πλήθους Τεχνικών Έργων, αναλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο εργαστηριακών δοκιμών.

Έλεγχος Κατασκευών

Η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού εγγυάται τη ποιότητα και τη πληρότητα των έργων που αναλαμβάνει.

Τα αναγνωρισμένα εργαστήρια είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών.

Ανίχνευση Σιδηροπλισμού

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας εντοπίζουμε την διάμετρο, καθώς και την επικάλυψη των ράβδων Σιδηροπλισμού, στο επιτρεπτό βάθος.

Γεωτεχνικές Μελέτες

Τα εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ-Γ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, εδώ και 35 χρόνια,  διεκπεραιώνουν πλήθος γεωτεχνικών ερευνών σε όλη την Ελλάδα με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;    Επικοινωνήστε μαζί μας