Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας εντοπίζουμε την διάμετρο, καθώς και την επικάλυψη των ράβδων Σιδηροπλισμού, στο επιτρεπτό βάθος.

Ανίχνευση Σιδηροπλισμού με συσκευή SCANNER. Φωτογραφική απεικόνιση – προσδιορισμός Θέσης, Πλήθους, Διαμέτρου και Επικάλυψης ράβδων Σιδηροπλισμού.

Ανίχνευση  Σιδηροπλισμού με μαγνητόμετρο – προσδιορισμός Θέσης, Πλήθους, οπλισμού.

Αποτύπωση στοιχείων οπλισμένου Σκυροδέματος σε ξυλότυπο.

Μέτρηση δυναμικού Σιδηροπλισμού και εκτίμηση πιθανότητας διάβρωσης Σιδηροπλισμού

Έλεγχος Οπλισμού