Πιστοποίηση ΕΣΥΔ

logo_esydΤο εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ στους ακόλουθους τομείς:

  1. Σκυροδέματος
  2. Εδαφομηχανικής
  3. Ασφαλτικών
  4. Αδρανών Υλικών

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης, αρχείο pdf

 

 

Πιστοποίηση Κ.Ε.Δ.Ε.logo_kede

Το εργαστήρια μας λειτουργούν υπό την εποπτεία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.)  – Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Γενική Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης, στους τομείς της:

  1. Γεωτεχνικής Μηχανικής
  2. Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων
  3. Τσιμέντου, Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών.

Άδεια Κ.Ε.Δ.Ε., αρχείο pdf
Βεβαίωση 

 

Διεργαστηριακά σχήματα

Τα εργαστήριά μας συμμετέχουν σε διεργαστηριακά σχήματα.