Τα εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ-Γ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, εδώ και πάνω από 38 χρόνια,  διεκπεραιώνουν πλήθος γεωτεχνικών ερευνών σε όλη την Ελλάδα με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία – Ενδεικτικά Έργα 

Η Εταιρεία διαθέτει Γεωτεχνικό Πτυχίο Ά & ΄Β Τάξης.

Γεν. Δ/ντης: Καπογιάννης Γεώργιος Διπλ.Πολ.Μηχ / Μέλος σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής (1979).

Λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα με ειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει :

  • Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις.
  • Επί τόπου δοκιμές Γεωτεχνικής.
  • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
  • Μελέτες Θεμελιώσεων.
  • Μελέτες Αντιστηρίξεων.
  • Μελέτες Ευστάθειας Πρανών.
  • Έρευνες Γεωλογικής και Γεωτεχνικής καταλληλότητας.